Přínosy digitálního dvojčete pro facility management

3. May 2019

Přínosy digitálního dvojčete pro facility management
Pro efektivní využívání BIM modelu při správě budovy jsou klíčové dvě věci – mít kvalitní BIM model skutečného provedení a mít nástroj, který umožní s BIM daty pracovat.

Files to download