Blog
BIM
IFC
Asociace
Užitečné soubory
Ke stažení
HW požadavky
Ceník

Blog

14/7
World Construction Forum WCF 2019, Lublaň
+ případová studie o londýnském projektu CROSSRAIL
3/4
Projektová dokumentace v BIM
Základní specifikace požadavků
Více z blogu

Co je BIM

Informační model budovy (anglicky Building Information Modelling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Informační model budovy je v podstatě digitální model, který reprezentuje fyzický a funkční objekt s jeho charakteristikami. Slouží jako otevřená databáze informací o objektu pro jeho zrealizování a provoz po dobu jeho užívání a umožňuje efektivní předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu.
(více o BIM naleznete na našem BLOGu)

Co je IFC

Výměna a sdílení dat a údajů o stavbě mezi aplikacemi vyvíjenými různými výrobci software probíhá pomocí otevřeného souborového formátu IFC (The Industry Foundation Classes), který je vyvíjen mezinárodním sdružením buildingSMART. Jedná se o textový soubor, který lze lehce použít pro předávání dat mezi různými aplikacemi.
(více o IFC naleznete na našem BLOGu)

 

Asociace

BuldingSmart
Iniciativa IFC započala v roce 1994, kdy Autodesk založil oborové konsorcium pro vývoj tříd C++ podporujících vývoj aplikací. Toto konsorcium, původně nazvané Industry Alliance for Interoperability, změnilo v roce 1997 jméno na International Alliance for Interoperability (IAI) a v roce 2005 na buildingSMART.
BuldingSmart
Členové mezinárodní aliance buildingSMART iniciovali myšlenku OpenBIM. Open BIM představuje moderní přístup k interdisciplinární spolupráci mezi jednotlivými partnery na poli AEC. Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Komunita Open BIM se neustále rozrůstá. České webové stránky www.openbim.cz spravuje Odborná rada pro BIM. Myšlenka OpenBIM je pěkně vysvětlena na krátkém videu zde.
BuldingSmart
Odborná rada pro BIM je organizace, jež se chce systematicky a dlouhodobě věnovat problematice informačního modelu budovy nejen z pohledu uplatňování ve světě, ale i s ohledem na specifika českého prostředí (normy, legislativa apod.) v praxi. Naše společnost di5 architekti inženýři, která se podílí na vývoji nástroje Bim.Point, je aktivním kolektivním členem Odborné rady pro BIM.

Užitečné soubory - zdarma ke stažení

 

 • Export from Allplan to IFC

    anglická verze - Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu Allplan do IFC pro Bim.Point.

 • Export from Archicad to IFC

   anglická verze - Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu Archicad do IFC pro Bim.Point.

 • Export from Revit to IFC

  anglická verze - Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu Revit do IFC pro Bim.Point.

 • Export modelu Allplan do IFC

   Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu Allplan do IFC pro Bim.Point.

 • Export modelu ArchiCad do IFC

   Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu ArchiCad do IFC pro Bim.Point.

 • Export modelu Revit do IFC

  Podrobný postup, jak správně nastavit export modelu Revit do IFC pro Bim.Point.

 • Základní FM parametry pro BIM model

  Přehledná tabulka základních FM parametrů pro BIM model (pro fázi projektu DSPS)

 • Koncepce zavedení BIM pro ČSOB

  Koncepce zpracována z pohledu vlastníka budovy pro účely její správy a provozu. Definované požadavky a principy jsou formulovány za účelem využití BIM pro Facility management ČSOB.

 • CIC_BIM-Protokol

  Překlad britského dokumentu. Stručná a jasná definice co je BIM, jak bude na projektu použit a co kdo v BIM projektu má za povinnosti. CIC protokol je zpracován přímo do formy smluvní přílohy a je opatřen komentářem pro jeho vyplnění.

Zdroje a soubory ke stažení

Bim.Point – manuály

 

Soubory ke stažení

Bim.Point – propagační materiály

BIM informace

 https://issuu.com/czbim/docs/bim-prirucka-pro-investory
BIM příručka pro investory od czBIM. Úvod do problematiky BIM z investorského pohledu a odpovědi na nejčastější otázky k tématu.

https://www.mpo.cz/assets/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/2019/4/FIN_CAS_Stanovisko_vyuzitii_IFC_17-04-19.pdf
Stanovisko MPO k vyhlášení IFC formátu jako nediskriminačního pro veřejné zakázky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_model_budovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_Classes
http://buildingsmart.org/
http://www.eubim.eu/
https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/bim/
http://www.openbim.cz/
http://www.czbim.org/
http://www.di5.cz/
https://www.nlfnorm.cz/terminologie-bim Terminologický česko-anglický výkladový slovník pro BIM
https://bimdictionary.com/ open source BIM slovník, v téměř 20 jazycích včetně češtiny.

ČSN ISO 16739 Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, srpen 2014. 4 strany + CD ROM. Třídící znak 73 0109.

Soubory ke stažení
 • BIM příručka

   Základní představení metodiky BIM (autor: Martin Černý a kol.)

 • Koncepce zavádění metody BIM v ČR

  Oficiální materiál vypracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a schválený v září 2017 vládou ČR. Více zde.

 • EUBIM_Handbook

   „EU BIM příručka“ – návod, jak začlenit principy BIM do veřejných zakázek. Vytvořená skupinou EU BIM Task Group. Příručka bude brzy ke stažení i v dalších jazycích - zde.

 • EUBIM_Příručka

  český překlad. Příručka pro zavádění informačního modelování staveb (BIM) evropským veřejným sektorem

Minimální a doporučené HW požadavky

Pro zajištění chodu aplikace Bim.Point je potřeba dodržení následujících podmínek:

Minimální HW požadavky na pracovní stanice:
• internetové připojení
• webový prohlížeč WebGL (splnění testu http://get.webgl.org/)

Doporučené HW požadavky na pracovní stanice:
• internetové připojení 15 mbit/s
• webový prohlížeč WebGL, Google Chrome (splnění testu http://get.webgl.org/)
• ovládání pomocí myši
• dedikovaná grafická karta 512MB (samostatná mimo základní desku)
• 8GB RAM
• procesor Intel i3 3. generace

Cena - orientační zaváděcí kalkulace

Dle průměrné velikosti budovy

 •   bydlení - 1 000 m2 -  600 Kč/měsíc
 •    komerce - 3 000 m2 - 2 400 Kč/měsíc
 •    průmysl - 3 000 m2 - 1 900 Kč/měsíc

v ceně jednoho projektu: 

 • 10 uživatelů
 • 1GB dat
 • 10 IFC modelů

Úvodní nastavení projektu, spuštění, zaškolení a podpora

 • cca 1-2x roční poplatek, dle kalkulace náročnosti


Pro váš konkrétní projekt připravíme detailní nabídku. Zašlete nám své požadavky.