Společnost VCES zahájila využívání Bim.Pointu na projektu Bubeneč

2. srpna 2017

Další příklad využití Bim.Pointu v praxi a to již v raných fázích projektu.
Projekt Bubeneč je ve fázi návrhu DSP. Generálním projektantem je firma di5 architekti inženýři. Architektonické řešení zajišťuje společnost Architekti Headhand s.r.o.
Online sdílení pracovního modelu probíhá pro tvůrce BIM modelu na Revit serveru. Ostatní účastníci procesu využívají pro svou práci Bim.Point. Bim.Point je v této fázi projektu využit pro online sdílení rozličných projektových dokumentů jako jsou výkresy (slepáky) a další .dwg nebo. pdf dokumenty, které si účastníci potřebují vyměňovat při řešení návrhu. Není tedy nutné, aby si řešitelé posílali dokumenty emailem. Dokument je vložen do Bim.Pointu a navázán na nějaký logický prvek modelu (může to být např. i podlaží). Všichni účastníci tak mají přístup k aktuální verzi dokumentu a zároveň jsou evidovány verze předešlé.
Dále je na tomto projektu nastaven postup zapisování požadavků a informací k řešení jednotlivých prvků přímo k jejich reprezentaci v BIM modelu. Tím jsou tyto informace přehledněji uspořádané a daleko lépe dohledatelné pro všechny účastníky.
A v neposlední řadě Bim.Point samozřejmě slouží také k procházení BIM modelem zejména pro ty členy projektového týmu, kteří nemají Revit nebo je pro ně Revit příliš komplikovaný a práce v něm zdlouhavá.
O využívání Bim.Pointu v dalších fázích projektu vás budeme informovat.

Dokumenty ke stažení zdarma