Bim.Point, online nástroj pro práci s BIM

Bim.Pointje intuitivní, uživatelsky příjemné a jednoduché řešení. Je zcela nový nástroj podle BIM logiky, technologicky nezávislý na komerčních licencích.

Funkcionality

široká podpora práce s připojenými přílohami
tabulkově databázový přístup k informacím, ne pouhá 3D prohlížečka
umožní data intuitivně a efektivně číst, vyhledávat, třídit a exportovat
personalizace, osobní uložení uživatelských pohledů na data
web cloud, on-line řešení

IFC soubory, OPEN BIM, běžný hardware, žádné instalace

WebAPI pro přímý přístup k datům budovy - možnost zapisovat data o budově do struktury Bim.Point a následně vizualizovat nad BIM modelem

sdílení dat na principu CDE (common data environment: dvouvrstvá databáze)

Proč Bim.Point

Bim.Point,
web on-line nástroj na efek-tivní práci se všemi informa-cemi o budově po celý její životní cyklus

Pro koho

Investor / VlastníkInvestor / Vlastník
Investor / Vlastník
 • Chci maximální kontrolu nad svými nemovitostmi a procesy v nich
 • Chci minimalizovat náklady na správu a údržbu svých budov
 • Chci pořádek v dokumentech a informacích nezá-visle na lidském faktoru
 • Potřebuji data na jednom místě s možností přístu-pu odkudkoliv
SprávceSprávce
Správce
 • Mým cílem je co nejefektivnější správa a údržba budov
 • Nechci ztrácet čas hledáním dokumentace a dělat chyby - bez efektivní správy dat to nepůjde
 • Chci zvýšit produktivitu své práce a spokojenost svých zákazníků
Architekt / ProjektantArchitekt / Projektant
Architekt / Projektant
 • Můj závazek vůči klientovi nekončí odevzdáním projektu / stavby
 • Chci být klientovi odborným partnerem po celou dobu životnosti stavby
ZhotovitelZhotovitel
Zhotovitel
 • Chci zvýšit efektivitu a produktivitu výstavby
 • Chci usnadnit komunikaci s ostatními subjek-ty (projektant/investor)
 • Chci zprostředkovat BIM model i všem sub-dodavatelům
 • Chci kvalitní a důvěryhodnou dokumentaci skutečného provedení stavby

Orientační ceník

Hardwarové požadavky

Web API pro přímý přístup k datům budovy

Dokumenty ke stažení zdarma