Reference

Co na Bim.Point říkají naši klienti a odborníci?

Administrativní budova Nekázanka 11

Administrativní budova v historickém centru Prahy, která prošla kompletní rekonstrukcí. Za použití BIM při přípravě a realizaci stavby získalo studio di5 architekti inženýři zvláštní cenu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a czBIM v soutěži Stavba roku 2018.
Model BIM byl využíván od počáteční projektové fáze až po zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o první BIM model skutečného provedení v ČR) a jeho přínos dále pokračuje při správě budovy.
Bim.Point sloužil jako jeden z komunikačních prostředků pro výměnu informací o BIM modelu už pro práci návrhového týmu. Nyní se používá jako nástroj pro podporu komplexního Facilty Managementu objektu. V praxi se získávají zkušenosti s provozem a ladí se data modelu tak, aby bylo použití BIM modelu při správě budovy co nejefektivnější.


STROS - Sedlčanské strojírny a.s.

Společnost STROS - Sedlčanské strojírny a.s. využívá Bim.Point pro správu svých výrobních hal. Jedná se o jednoho z nejvýznamnějších výrobců hřeben-pastorkových výtahů na světě s téměř 200 zaměstnanci.
V současnosti disponují BIM modelem vytvořeným při základní pasportizaci výrobního areálu. Tento model obsahuje pouze stavebně konstrukční prvky.
Po prvotním seznámení s Bim.Pointem se však společnost STROS rozhodla pro vypracování komplexního BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM).
Výkonný plán definuje požadavky a postupy pro zpracování BIM modelu. Nyní jsme ve fázi dokončování podrobné analýzy. Plánovaný BIM model bude kromě stavebních prvků obsahovat provozní prvky a vybavení (pracovní stroje, jeřáby, nářadí, žebříky,...), digitální evidenci provozních dokumentů (manuály ke strojům, provozní řády, inventární seznamy,…), evidenci pozemků firmy a další informace. Výše uvedené bylo vytvořeno na základě konzultací se správci areálu a jednotlivých provozů a studiem procesů stávající provozní evidence. BEP je sestaven přímo na míru potřebám společnosti STROS a.s.

(Co je to BEP a co má smysl požadovat v BIM modelu skutečného provedení si můžete přečíst na našem Blogu ZDE)

Zařízení služeb ministerstva vnitra – Letná, Praha

Společnost di5 architekti inženýři s.r.o. zajistila pasportizaci objektu Zařízení služeb ministerstva vnitra (Letná, Praha) dle metodiky CRAB rozšířené o pořízení BIM datového modelu. Proběhla aktualizace a digitalizace stávajících podkladů. Byl vypracován projekt na rekonstrukci výměníkové stanice. Spolu s hotovým dílem předal dodavatel dokumentaci skutečného provedení v BIMu s informacemi požadovanými správcem objektu.
V prostředí Bim.Pointu došlo k sehrání obdrženého ifc souboru výměníkové stanice s BIM modelem celého objektu. Tímto způsobem bude BIM model objektu rozšiřován a aktualizován i v budoucnosti.
Aplikace Bim.Point je využívaná pro správu budovy, pro nahlížení do digitální podoby skutečného stavu.
Na přání zadavatele funguje tento BIM model přímo na hardwarové infrastruktuře ZSMV (není realizován jako cloudové řešení).
 
Státní Opera Praha

Společnost di5 architekti inženýři s.r.o. zajistila pasportizaci objektu. Po aktualizaci a digitalizaci stávajících podkladů byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci objektu. V současné době probíhá vlastní rekonstrukce. Její zhotovitel je smluvně zavázán odevzdat spolu s hotovým dílem i BIM model skutečného provedení.
Bim.Point se stal vítězem veřejně vypsané soutěže Softwarový BIM nástroj pro podporu správy objektu (facility management). Po obdržení BIM dat skutečného provedení bude zpracována metodika, jak používat BIM model a jak pracovat s dokumenty a uživatelskými parametry.
Aplikace Bim.Point je využívána projektovým manažerem objednatele pro kontrolu BIM dokumentace stavby, po dokončení stavby bude využívaná pro správu budovy.

Bytové domy VIVUS Uhříněves

V současné době je aplikace Bim.Point využívaná při realizaci stavby. Slouží jako komunikační platforma zejména pro TDI a zhotovitele stavby. K dispozici je však všem účastníkům stavebního procesu – investorovi i projektantům.
Bim.Point zajišťuje průběžné školení všech uživatelů.


ELI Beamlines – laserové centrum Dolní Břežany

Uživatel má k dispozici BIM model pouze technologické části objektu. BIM model byl využíván pro koordinaci.
V současnosti doplňujeme do BIM modelu popisné vlastnosti prvků dle podkladů z realizace stavby a dokumentace skutečného provedení.
Aplikace Bim.Point bude v budoucnu využívaná pro přístup k těmto informacím pracovníky správy budovy.
Dle požadavků správců objektu se začíná tvořit BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM). BEP je komplexní dokument, který jasně definuje pravidla, jak pracovat s konkrétním BIM modelem, a který zohledňuje požadavky všech zúčastněných stran.


Nákupní centrum – Aupark, Bratislava

Nákupní centrum o ploše 100 tisíc m2. Uživatel má k dispozici BIM model objektu, ale stávající FM systém neumožňuje s BIM daty přímo pracovat.
V současnosti probíhají exporty do ifc souborů a sehrávání BIM modelu. Učíme uživatele, jak v prostředí Bim.Pointu uspořádat dokumenty a pracovat s uživatelskými parametry.
Cílem zadavatele je pracovat s 3D modely jednotlivých obchodních jednotek a nahlížet na polohové rozmístění prvků stavby, zejména prvků TZB a k nim přiřazovat stávající dokumentaci (včetně všech souborových příloh).Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, prezident SIA ČR

Naše stavebnictví nutně potřebuje zvýšit efektivitu řízení. Je nezbytné mimo jiné celý proces elektronizovat a datově standardizovat. BIM je bezesporu ta správná platforma, jak toho dosáhnout. Co nejširší využívání elektronických nástrojů jako je Bim.Point nám tuto cestu usnadní.

 

 

 

Ing. arch. Petr Vaněk, Předseda Odborné rady pro BIM (czBIM)

Jedním ze základních principů BIM metodiky je co největší otevřenost pro spolupráci všech zúčastněných. Bim.Point je vhodný nástroj pro naplnění strategie Open BIM spolupráce, kde za pomoci univerzálního výměnného formátu IFC, získají přístup k datům všichni, kteří je v rámci životního cyklu stavby (budovy) budou potřebovat.

 

 

 

Ing. Petr Hampl, člen představenstva Techo a.s.

Jako jeden z předních evropských výrobců a dodavatelů kancelářského nábytku testujeme Bim.Point pro komunikaci se zákazníky a pro předání finální dokumentace interiérů se všemi protokoly a návody v elektronické podobě. Naším motivem je mít online nástroj pro zkvalitnění, zrychlení a zefektivnění naší dodávky a servisu interiéru a tím zvýšení spokojenosti našeho zákazníka i uživatele interiéru. 3D vizuální zobrazení spojené s popisnými údaji všech prvků interiéru je pro naše klienty velkým přínosem.