Reference

DPP metro Opatov

Podlahová plocha: 0 m2
Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

 • začlenění BIM technologií do FM procesu správy 877 svítidel
 • spolupráce s WAGO (detekce poruchy)
 • přístup k informacím o svítidlech – lokace, stav, motohodiny, porucha
 • aktualizace dat přes API ve 2min. intervalu
 • vysoký stupeň zabezpečení – lokální server, záložní zdroje
 • Datové centrum SPCSS v Zelenči

  Podlahová plocha: 2 000 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM dataBIM konzultace

  • sestavení výkonného plánu BIM
  • vytvoření BIM modelu stavby (MSPS) dle stávající DSPS vč. veškerých TZB rozvodů
  • implementace dat a dokumentace do CDE platformy Bim.Point
  • využití Single Sign-On logování dle standardu SAML2 a dalších funkcionalit pro zajištění vysokého zabezpečení

  Administrativní budova Nekázanka 11

  Podlahová plocha: 12 500 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM data

  • kompletní dokumentace skutečného provedení v podobě BIM modelu
  • aktualizace informací o zabudovaných prvcích od subzhotovitelů stavby
  • BIM model pro podporu Facility Managementu

  Státní Opera Praha

  Podlahová plocha: 19 000 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

  • pasportizace, aktualizace a digitalizace stávajících podkladů.
  • metodika, jak používat BIM model a jak pracovat s dokumenty a uživatelskými parametry
  • aplikace Bim.Point pro správu budovy

  ELI Beamlines – laserové centrum Břežany

  Podlahová plocha: 20 000 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

  • doplnění popisných vlastností prvků do BIM modelu dle podkladů z realizace stavby a dokumentace skutečného provedení
  • vytváření BEP (BIM Execution Plan, Výkonný plán BIM)
  • připojení dokumentů z realizace stavby k prvkům modelu

  Knihovna Vysočiny

  Podlahová plocha: 3 500 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM dataBIM konzultace

  • pilotní BIM projekt kraje Vysočina, vzorová předloha pro další projekty zadávané v BIM
  • aplikace Bim.Point byla využívána k prohlížení modelu a sdílení dat v průběhu výstavby
  • aplikace usnadnila vytvoření plnohodnotného modelu skutečného provedení stavby, jehož reálná data lze ihned začít používat při správě a údržbě budovy

  Výrobní areál – STROS – Sedlčanské strojírny

  Podlahová plocha: 15 000 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM konzultace

  • zajištění pořádku v informacích a dokumentech za účelem zefektivnění správy nemovitosti
  •  přiřazení stávající dokumentace k prvkům modelu
  • vytvoření komplexního BEP, na základě kterého se datový model postupně rozšiřuje o další prvky, parametry a haly areálu

  Kongresové centrum Praha - nová výstavní hala

  Podlahová plocha: 38 000 m2
  Naše role: BIM konzultace

  • sestavení EIR, tj. požadavků investora na BIM model skutečného provedení stavby, aby měl relevantní hodnotu při správě objektu
  • BIM protokol - nastavení standardů a zásad spolupráce BIM projektového týmu

  Administrativní budova NHQ (sídlo ČSOB)

  Podlahová plocha: 86 000 m2
  Naše role: BIM dataBIM konzultace

  • zpracování BIM modelu stávající budovy – prokázání reálnosti nasazení technologie BIM tak, aby vyhovovala potřebám ČSOB i pro nově navrhované stavby
  • vytvoření metodického materiálu (Koncepce zavedení BIM v ČSOB) jak data zadávat a používat
  • propojení se stávajícím FM systém Archibus, napojení na stávající evidence
  • cena IFMA za projekt roku 2014

  Heluz

  Podlahová plocha: 0 m2
  Naše role: Aplikace Bim.Point

  JanaChobodová, HELUZ: Digitalizaceproniká i k nám. Jelikož naši projektanti používají celou řadu BIM softwarů,volíme pro výměnu souborů formát IFC, se kterým pracujeme v aplikaci Bim.Point.Práci s aplikací si chválím, velmi rychle jsem se v ní naučila pracovat apomáhá mi se zpracováním informací a dat, které jsou v modelu obsažené. Akolega dokonce sám nahrává přes admin rozhraní nové ifc soubory. Trochu násbrzdí limitovaný počet řádků excelu při exportu, ale to je spíš drobnost.

  Bytové domy Bubeneč

  Podlahová plocha: 13 500 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM data

  Zařízení služeb ministerstva vnitra Letná

  Podlahová plocha: 24 220 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM data

  Dvoupruhový betonový most před obcí Volfířov

  Podlahová plocha: 0 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM data

  Obchodní centrum Aupark Bratislava

  Podlahová plocha: 105 000 m2
  Naše role: Aplikace Bim.Point

  Sídlo Nadace ABF

  Podlahová plocha: 1 800 m2
  Naše role: Aplikace Bim.PointBIM data

  • pilotní projekt
  • pasport budovy, vytvoření BIM modelu skutečného provedení stavby
  • využití aplikace při správě budovy, při komunikaci se servisními firmami, při nabídkách pronájmu sálů

  Dokumenty ke stažení zdarma