Zadání podrobnosti BIM modelu

Tak jak se BIMem začíná zaobírat více lidí a to je moc dobře, čím dál častěji se setkávám s otázkou "Jak definovat / zadat podrobnost BIM modelu". Odpověď : úplně stejně jako doposud při tradičním způsobu navrhování, pouze s malým BIM doplněním.

Není potřeba v tom hledat velkou vědu. Jak dnes zadáváme požadavky na návrh, na zpracování projektové dokumentace? Co máme k dispozici?

a. stavební zákon

b. vyhlášky ke stavebnímu zákonu, zejména o dokumentaci staveb

c. normy (ČSN, EN, ISO, …)

d. výkonový řád komor , sazebník unika a pod.

Jak jednoznačné je to zadání ve vztahu k podrobnosti výkresové dokumentace? Kde je napsáno co na výkrese má být v jaké fázi? NIKDE! Vycházíme z odborné zkušenosti, z nepsaných pravidel.

Není tedy důvod pro BIM hledat řádově sofistikovanější definice.

Jsem přesvědčen, že lepší je začít, než stále hledat důvody proč to nejde. Tedy začněme vyžadovat i nabízet BIM model stavby. Všechny složité definice jak má BIM model vypadat se dají celkem úspěšně zkrátit na několik bodů:

a. BIM model zpracovaný v BIM autorizovaném softwaru, např. viz seznam certifikovaných programů, http://www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/

b. Podrobnost (množství informací) modelu odpovídá návrhové fázi projektu dle zvyklostí - vyhláška o dokumentaci staveb, výkonový řád, Unika, atd. Důležitou zásadou musí být, že veškerá geometrie na výkrese je obrazem modelových prvků. Ve výkresech není nic dokreslováno. Tedy platí co mám na výkrese, mám i v modelu.

c. BIM model bude obsahovat ve svých datových parametrech prvků všechny informace, které jsou uvedeny v tradičních výstupech dokumentace stavby. Všechny údaje, které projektant definuje v rámci procesu návrhu, budou zapsány v modelu v podobě datových parametrů a vlastností jednotlivých stavebních prvků, tedy není možné část návrhových požadavků zapsat do legendy na výkres, část do excelové přílohy, část do technické zprávy a část do výkazu výměr.

d. BIM model nebude obsahovat neplatné údaje, např. předvyplněné vlastnosti knihovních prvků, které pro daný projekt neplatí

Pro ty, kteří chtějí ve smlouvě BIM problematiku zakotvit pečlivěji, doporučuji využít britský CIC protokol. Ten ne příliš komplikovanou formou stručně a jasně definuje co je BIM, jak bude na projektu použit a co kdo v BIM projektu má za povinnosti. CIC protokol je zpracován přímo do formy smluvní přílohy a je opatřen komentářem pro jeho vyplnění.

Na stránce www.bim-point.com naleznete český překlad britského CIC protokolu. Ke stažení zde.

Jako další zpřesňující nadstavbu zadání lze využít definici LOD, Level of development specification, Bimforum 2015, http://bimforum.org/lod/

Jsem si vědom, že je to zjednodušení, ale jsem přesvědčen, že se takto dá spolehlivě začít využívat BIM data. Pokud postoupíme do oblasti, jak elektronická data z BIM modelu dále digitálně zpracovávat, například zapojit do CAFM systému nebo využít pro "automatické" rozpočtování, určitě budeme potřebovat další zpřesnění požadavků a to zejména na jednoznačnou definici jednotlivých datových položek.

BIM model může obsahovat nekonečné množství informací a to je jistě zcela nereálné i nepotřebné. Postupujme podle pravidla, modeluji a popisuji jen to, co potřebuji pro splnění svého úkolu a co po mně někdo jiný v dané fázi požaduje. BIM model se musíme naučit postupně zpodrobňovat a obohacovat podle toho jak postupují práce návrhu a realizace projektu.

Často zaznívá, že po dokončení stavby už pro její provoz většinu informací obsažených v modelu nepotřebuji. Pro standardní provoz určitě ne, ale co se stane, až budu stavbu opravovat, rekonstruovat nebo demolovat. Dnes neumím rozhodnout, které informace nasbírané během tvorby modelu budu někdy v budoucnu potřebovat. Naproti tomu stojí ovšem fakt, že čím více informací budu během života budovy udržovat (spravovat, aktualizovat), tím více mě to bude stát energie.

Celostní pohled BIMu na data během životního cyklu stavby přináší nové a nelehké otázky. Je ovšem výzvou na ně hledat funkční řešení. K tomuto tématu se určitě vrátím někdy příště.

Tomáš Minka, minka@bim-point.com ; 5.5.2016

Dokumenty ke stažení zdarma